Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2022

 1. De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) en voor zo ver mogelijk de bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).
 2. De wedstrijden worden gehouden op de Bosbaan te Amstelveen. Gebruik wordt gemaakt van een rechte, geballiseerde zes-ploegenbaan over 2000 meter.
 3. Wedstrijdleiding: dhr. J.M.A. de Bruijn & dhr. B. Kleinhout – e-mail: wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl
  Hoofd van de Jury: B.A.J. Witte
  Veiligheidscoördinator: M. Polack
 4. Inschrijven is mogelijk tot aan de sluiting inschrijving via het KNRB inschrijfprogramma tot dinsdag 31 mei 2022, 18.00 uur.
 5. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk tot aan het moment van loting. Tussen sluiting inschrijvingen en de publicatie van het concepttijdschema worden er geen bijschrijvingen geaccepteerd. Na de publicatie van het concepttijdschema worden in het geval van voorwedstrijden bijschrijvingen alleen geaccepteerd indien het aantal voorwedstrijden niet toeneemt. In het geval van time trials worden alle bijschrijvingen geaccepteerd. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om omwille van het tijdschema bijschrijvingen alsnog te weigeren. Na aanvang van de lotingsvergadering (donderdag 2 mei 2022, 20.00 uur) worden bijschrijvingen alleen geaccepteerd na toestemming van de wedstrijdleiding en een schriftelijk akkoord van alle deelnemende verenigingen in het veld.
 6. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen zijn toegestaan tot maandag 23 mei 2022, 18.00 uur. Het aanvragen van een veld kan vanaf 4 inschrijvingen. De wedstrijdleiding beslist of het veld wordt uitgeschreven.
 7. De wedstrijdleiding kan besluiten om extra uitgeschreven velden (veldnummers in de reeksen 300 en 400) alsnog te schrappen na sluiting inschrijvingen. Dit wordt dan bekend gemaakt bij de publicatie van het concepttijdschema.
 8. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen.
 9. Wedstrijdnummers worden alleen samengevoegd indien dit expliciet vermeld staat in deze bepalingen of het RvR.
 10. Dubbel bootgebruik geschiedt op eigen risico en wordt niet door de wedstrijdleiding gefaciliteerd.
 11. Dubbel starten wordt niet gefaciliteerd en is op eigen risico. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een roeier voor meerdere velden is ingeschreven en dit problemen veroorzaakt, kunnen deze inschrijvingen geweigerd worden.
 12. Concepttijdschema wordt gepubliceerd op 31 mei omstreeks 22.00 uur.
 13. Loting vindt plaats op 2 juni 2022 om 20.00 uur. De loting met het definitieve tijdsschema wordt omstreeks 22.00 uur gepubliceerd.
 14. Het verschuldigde inschrijfgeld staat vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma. Betalen vóór vrijdag 3 juni 2022, 18:00 uur op NL29INGB0000646100 t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. Startgeld ARB 2022 en verenigingsnaam.
 15. In beginsel worden alle voorwedstrijden boord-aan-boord verroeid tenzij het tijdschema of het fairnessprotocol dat niet toelaten. Er wordt hierbij uitgegaan van het volgende tijdschema:
 16. zaterdag zondag
  starttijd 09:00 09:00
  eindtijd 19:00 19:00
  startinterval (heats) 5 minuten 5 minuten
  pauze 1,5 uur 1,5 uur
  effectieve wedstrijdtijd 8,5 uur 8,5 uur
 17. Voor velden met 6 of minder ploegen vindt een directe finale plaats.
 18. In het geval van voorwedstrijden, wordt de finale-indeling conform het RvR gehanteerd (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden).
 19. In het geval van time-trials als voorwedstrijden, plaatsen de zes snelste ploegen van het veld zich voor de A-finale. Er worden geen B-finales verroeid.
 20. Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan van de finaleindelingen worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven. Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier.
 21. Alle ploegen dienen zich te houden aan verkeersregels die gelden op de wedstrijdbaan, zie: Wedstrijdbaan en verkeersregels.
 22. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.
 23. Alle winnaars ontvangen een ARB-blik. Tevens zijn er wisselprijzen. Winnaars van een wisselprijs krijgen deze prijs niet mee naar huis.
 24. Specifieke bepalingen voor Junioren-velden

 25. Junioren-skiffvelden worden geroeid als heats. Elke heatwinnaar ontvangt een ARB-blik.
 26. De heats voor skiffs worden ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden onder neutrale weersomstandigheden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden. Indien het bestuur van de KNRB besluit een ranking aan te leveren, zal deze ranking worden gehanteerd boven de streeftijden.
 27. Voor Jun16 1x en Jun18 1x velden is het verplicht om een prognose tijd mee te geven bij inschrijving. Zonder deze tijd zal het niet mogelijk zijn om competitieve velden te maken.
 28. Jun16 8+ en Jun18 8+ velden worden samengevoegd bij te weinig inschrijvingen en niet geannuleerd.
 29. Aansprakelijkheid & privacy

 30. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden
 31. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 32. Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. De Amsterdamsche Roeibond werkt samen met Time-Team Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via onze website, Youtube en de sociale mediakanalen te ontsluiten.

Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom