Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen 2019

Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2018
Wedstrijdreglement: Reglement voor Roeiwedstrijden.

  Algemeen

 1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m op een 6-ploegenbaan.
 2. Wedstrijdleiding: dhr. J.M.A. de Bruijn en dhr. B. Kleinhout, e-mail: wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl.
  Hoofd van de Jury: dhr. B.A.J. Witte.
  Veiligheidscoördinator: mej. M. Polack.
 3. Inschrijving: tot dinsdag 28 mei 2019, 18:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.
 4. Inschrijven is mogelijk tot aan sluiting inschrijvingen. Alle inschrijvingen worden in principe geaccepteerd.
 5. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk tot aan het moment van loting. Tussen sluiting inschrijvingen en de publicatie van het concept tijdschema worden er geen bijschrijvingen geaccepteerd. Na de publicatie van het concept tijdschema worden in het geval van voorwedstrijden bijschrijvingen alleen geaccepteerd indien het aantal voorwedstrijden niet toeneemt. In het geval van time trials worden alle bijschrijvingen geaccepteerd. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om omwille van het tijdschema bijschrijvingen alsnog te weigeren. Na loting (donderdag 30 mei, 20.00 uur) worden bijschrijvingen alleen geaccepteerd na toestemming van de wedstrijdleiding en een schriftelijk akkoord van alle deelnemende verenigingen in het veld.
 6. Inschrijfgeld:
 7. Startgeld senioren Startgeld junioren
  skiff € 27,50 € 20,00
  twee € 36,00 € 28,00
  vier € 45,00 € 30,00
  acht € 59,00 € 36,00

  Geen inschrijfgeld voor junioren 14 nummers.

 8. Betalen vóór vrijdag 31 mei 2019 18:00 uur op NL29INGB0000646100 t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. ARB 2019 en verenigingsnaam.
 9. Loting: donderdag 30 mei 2019, 20:00 uur te Amsterdam.
 10. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen. Velden worden alleen samengevoegd indien expliciet in deze bepalingen vermeld.
 11. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden in 2019 niet gehonoreerd.
 12. Dubbel bootgebruik en dubbel starten geschiedt op eigen risico.
 13. Bij indeling van het blokschema is het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB aangehouden. Het programma zoals vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma is leidend.
 14. In beginsel worden alle voorwedstrijden als time trial per veld verroeid tenzij het tijdschema en het fairnessprotocol voorwedstrijden voor alle velden op één wedstrijdag toelaat. Er wordt hierbij uitgegaan van het volgende tijdschema:
 15. zaterdag zondag
  starttijd 08:00 08:00
  eindtijd 18:00 18:00
  startinterval (heats) 5 minuten 5 minuten
  pauze 1,5 uur 1,5 uur
  effectieve wedstrijdtijd 8,5 uur 8,5 uur
 16. In het geval van time trials als voorwedstrijden, plaatsen de zes snelste ploegen van het veld zich voor de A-finale. Er worden geen B-finales verroeid.
 17. In het geval van voorwedstrijden, wordt de finale-indeling conform artikel 32.7 van het RvR gehanteerd (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden).
 18. Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan hiervan worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven. Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier.
 19. Alle ploegen dienen zich te houden aan verkeersregels die gelden op de wedstrijdbaan, zie: Wedstrijdbaan en verkeersregels.
 20. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.
 21. Alle winnaars ontvangen een ARB-blik. Tevens zijn er wisselprijzen. Winnaars van een wisselprijs krijgen deze prijs niet mee naar huis.
 22. Specifieke bepalingen bij het inschrijven

 23. De wedstrijden voor Jun14 1x en Jun14 4* worden gestart over een afstand 500 meter.
 24. Dubbel starten en dubbel bootgebruik voor Jun14 1x en Jun14 4* is op eigen risico en kan dus niet worden gegarandeerd door de wedstrijdleiding. Rugnummers voor deze velden dienen te worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat.
 25. In het geval van een groot aantal inschrijvingen kan de wedstijdleiding besluiten de velden 201, 202, 203 en 204 (Junioren 14) te annuleren en de inschrijvingen te weigeren. Dit besluit wordt bekendgemaakt met de publicatie van het concepttijdschema.
 26. Voor Jun16 1x en Jun18 1x velden is het verplicht om een prognose tijd mee te geven bij inschrijving. Zonder deze tijd zal het niet mogelijk zijn om competitieve velden te maken.
 27. Bepalingen voor senioren roeiers

 28. De velden Dev 4-, LDev 4-, DDev 4- Dev 2x, LDev 2x, DDev 2x en LDDev 2x tellen mee voor het Aegon Development Klassement. De velden Ej 8+, LEj 8+, DEj 8+, Ej 4+, LEj4+, DEj 4+ en LDEj 4* tellen mee voor het KNRB-eerstejaarsklassement. Voor bepalingen zie de knrb.nl.
 29. Bepalingen voor junioren roeiers

 30. Junioren-skiffvelden worden geroeid als heats. Elke heatwinnaar ontvangt een ARB-blik.
 31. De heats voor skiffs worden ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden onder neutrale weersomstandigheden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden. Indien het bestuur van de KNRB besluit een ranking aan te leveren, zal deze ranking worden gehanteerd boven de streeftijden.
 32. Voor de 8+ worden bij velden van gezamenlijke minder dan 7 inschrijvingen de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één gecombineerde heat.
 33. Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype.

Hosting door Interstroom

Webdesign door Studio Loupe