Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen

Laatst bijgewerkt: 13 mei 2024

 1. De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) en voor zo ver mogelijk de bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).
 2. De wedstrijden worden gehouden op de Bosbaan te Amstelveen. Gebruik wordt gemaakt van een rechte, geballiseerde zes-ploegenbaan over 2000 meter.
 3. Wedstrijdleiding: dhr. J.M.A. de Bruijn & dhr. B. Kleinhout – e-mail: wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl
  Hoofd van de Jury: dhr. B.A.J. Witte
  Veiligheidscoördinator: dhr. M.T. Oggel
 4. Inschrijven is mogelijk tot aan de sluiting inschrijving via het KNRB inschrijfprogramma tot dinsdag 11 juni 2024, 18.00 uur.
 5. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk tot aan het moment van loting. Tussen sluiting inschrijvingen en de publicatie van het concepttijdschema worden er geen bijschrijvingen geaccepteerd. Na de publicatie van het concepttijdschema worden in het geval van voorwedstrijden bijschrijvingen alleen geaccepteerd indien het aantal voorwedstrijden niet toeneemt. In het geval van time trials worden alle bijschrijvingen geaccepteerd. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om omwille van het tijdschema bijschrijvingen alsnog te weigeren. Na aanvang van de lotingsvergadering (donderdag 13 juni 2024, 20.00 uur) worden bijschrijvingen alleen geaccepteerd na toestemming van de wedstrijdleiding en een schriftelijk akkoord van alle deelnemende verenigingen in het veld.
 6. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen zijn toegestaan tot maandag 3 juni 2024, 18.00 uur. Het aanvragen van een veld kan vanaf 4 inschrijvingen. De wedstrijdleiding beslist of het veld wordt uitgeschreven.
 7. De wedstrijdleiding kan besluiten om extra uitgeschreven velden (veldnummers in de reeksen 300, 400, 500 en 600) alsnog te schrappen na sluiting inschrijvingen. Dit wordt dan in beginsel bekend gemaakt bij de publicatie van het concepttijdschema.
 8. De wedstrijdleiding laat maximaal 6 inschrijvingen toe in extra uitgeschreven velden met veldnummers in de reeksen 500 en 600. Ploegen worden toegelaten tot deze velden op volgorde van inschrijving.
 9. Wedstrijdnummers worden in beginsel geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen.
 10. Wedstrijdnummers worden alleen samengevoegd indien dit expliciet vermeld staat in, of voortvloeit uit, deze bepalingen of het RvR.
 11. Dubbel bootgebruik geschiedt op eigen risico en wordt niet door de wedstrijdleiding gefaciliteerd.
 12. Dubbel starten wordt niet gefaciliteerd en is op eigen risico. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een roeier voor meerdere velden is ingeschreven en dit problemen veroorzaakt, kunnen deze inschrijvingen geweigerd worden.
 13. Concepttijdschema wordt gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2024 omstreeks 22.00 uur.
 14. Loting vindt plaats op donderdag 13 juni 2024 om 20.00 uur. De loting met het definitieve tijdsschema wordt omstreeks 22.00 uur gepubliceerd.
 15. Het verschuldigde inschrijfgeld staat vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma. Betalen vóór vrijdag 14 juni 2024, 18:00 uur op rekeningnummer NL09INGB0100183204 t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. Startgeld ARB 2024 en verenigingsnaam.
 16. In beginsel worden alle voorwedstrijden boord-aan-boord verroeid tenzij het tijdschema of het fairnessprotocol dat niet toelaten. Er wordt hierbij uitgegaan van het volgende tijdschema:
 17. zaterdag zondag
  starttijd 09:00 09:00
  eindtijd 18:00 18:00
  startinterval (heats) 5 minuten 5 minuten
  pauze 1,5 uur 1,5 uur
  effectieve wedstrijdtijd 7,5 uur 7,5 uur

 18. Voor velden met 6 of minder ploegen vindt een directe finale plaats.
 19. In het geval van voorwedstrijden, wordt de finale-indeling conform het RvR gehanteerd (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden).
 20. Er worden B-finales verroeid op basis van de ruimte in het tijdschema en de door het KNRB bestuur vastgestelde prioritering.
 21. Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan van de finaleindelingen worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven. Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier.
 22. Alle ploegen dienen zich te houden aan verkeersregels die gelden op de wedstrijdbaan, zie: Wedstrijdbaan en verkeersregels.
 23. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.
 24. Alle winnaars ontvangen een ARB-blik. Tevens zijn er wisselprijzen. Winnaars van een wisselprijs krijgen deze prijs niet mee naar huis.
 25. Specifieke bepalingen voor Junioren-velden

 26. Junioren-skiffvelden worden geroeid als heats. Elke heatwinnaar ontvangt een ARB-blik.
 27. Voor Jun16 1x en Jun18 1x velden is het verplicht om een streeftijd mee te geven bij inschrijving. Zonder deze tijd zal het niet mogelijk zijn om competitieve velden te maken.
 28. De heats voor skiffs worden in beginsel ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden. Indien het bestuur van de KNRB besluit een ranking aan te leveren, zal deze ranking worden gehanteerd boven de streeftijden.
 29. Jun16 8+ en Jun18 8+ velden worden samengevoegd bij te weinig inschrijvingen en niet geannuleerd.
 30. Jun14 velden worden gestart als heats over 1000 meter. Jun14 velden worden geannuleerd bij minder dan 3 inschrijvingen.
 31. Aansprakelijkheid & privacy

 32. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden
 33. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 34. Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. De Amsterdamsche Roeibond werkt samen met Time-Team Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via onze website, Youtube en de sociale mediakanalen te ontsluiten.

Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom