Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen 2018

Wedstrijdreglement: Reglement voor Roeiwedstrijden.

Algemeen

 1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m op een 6-ploegenbaan.
 2. Wedstrijdleiding: dhr. J.A. Beuks, dhr. J.M.A. de Bruijn en dhr. B. Kleinhout, e-mail: wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl. Hoofd van de Jury: dhr. B.A.J. Witte. Veiligheidscoördinator: dhr. W. van Schoten.
 3. Inschrijving: tot woensdag 13 juni 2018, 18:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.
 4. Inschrijven is mogelijk tot aan sluiting inschrijvingen. Alle inschrijvingen worden in principe geaccepteerd. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk, mits dit niet leidt tot verandering in het aantal voorwedstrijden. Na loting zijn bijschrijvingen niet meer mogelijk.
 5. Inschrijfgeld:
  senior junior
  skiff €25,00 €18,00
  twee €34,00 €26,00
  vier €42,50 €28,00
  acht €55,00 €34,00
  Geen inschrijfgeld voor junioren 14 nummers.
  Betalen vóór donderdag 15 juni 18:00 uur op NL60FVLB0225015463 t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. ARB 2018 en verenigingsnaam.
 6. Loting: donderdag 14 juni 2017, 20:00 uur te Amsterdam.
 7. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen. Velden worden alleen samengevoegd indien expliciet in deze bepalingen vermeld.
 8. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden in 2018 niet gehonoreerd.
 9. Dubbel bootgebruik en dubbel starten geschiedt op eigen risico.
 10. Bij indeling van het blokschema is het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB zoveel mogelijk aangehouden. In verband met het Nederlands Kampioenschap voor Junioren is er soms van het standaardprogramma worden afgeweken. Het programma zoals vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma is leidend.
 11. Finale-indeling conform artikel 32.7 van het RvR (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden). Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan hiervan worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven. Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier.
 12. Wedstrijdbaan en verkeersregels.
 13. Conform het NK reglement zullen er voor de NK nummers A, B en C finales plaats vinden, mits daar genoeg inschrijvingen voor bestaan (C finale ≥ 25 ploegen), zie hiervoor het NK reglement.
 14. Voor alle andere velden worden B-finales alleen geroeid als daar in het tijdschema ruimte voor is, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. B-finales worden toegevoegd in een door het bestuur van de KNRB vastgestelde prioritering. Deze prioritering staat op knrb.nl. Hierbij wordt gestreefd naar de volgende start- en eindtijden van de races:
  Dag Begintijd Eindtijd
  zaterdag 08:00 18:30
  zondag 08:00 18:30
 15. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.
 16. Alle winnaars van niet-NK-nummers ontvangen een ARB-blik; alle winnaars van NK-nummers ontvangen een KNRB-blik bij voldoende aantal inschrijvingen. Tevens zijn er wisselprijzen. Winnaars van een wisselprijs krijgen deze prijs niet mee naar huis.

Specifieke bepalingen bij het inschrijven

 1. Bij meer dan 18 inschrijvingen Jun 2x: voorwedstrijden op zaterdag, halve finales op zondagochtend en finales op zondagmiddag, anders alleen voorwedstrijden op zondagochtend en finales op zondagmiddag. Voor J16 2x en J18 2x zullen indien van toepassing de voorwedstrijden op zaterdag plaatsvinden in blok 11. Voor M16 2x en M18 2x zullen indien van toepassing de voorwedstrijden op zaterdag plaatsvinden in blok 17. Het volledige blokschema is te vinden in het KNRB Inschrijfprogramma.
 2. Dubbel starten en dubbel bootgebruik voor Jun14 1x en Jun14 4* is op eigen risico en kan dus niet worden gegarandeerd door de wedstrijdleiding. Rugnummers voor deze velden dienen te worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat.
 3. Voor Jun16 1x en Jun18 1x velden is het verplicht om een prognose tijd mee te geven bij inschrijving. Zonder deze tijd zal het niet mogelijk zijn om competitieve velden te maken.

Bepalingen voor senioren roeiers

 1. De velden Dev 4-, LDev 4-, DDev 4- Dev 2x, LDev 2x, DDev 2x en LDDev 2x tellen mee voor het Aegon Development Klassement. De velden Ej 8+, LEj 8+, DEj 8+, Ej 4+, LEj4+, DEj 4+ en LDEj 4* tellen mee voor het KNRB-eerstejaarsklassement. Voor bepalingen zie de knrb.nl.

Bepalingen voor junioren roeiers

 1. Junioren-skiffvelden worden geroeid als heats. Elke heatwinnaar ontvangt een medaille.
 2. De heats voor skiffs worden ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden onder neutrale weersomstandigheden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden.
 3. Voor de 8+ en de 4x worden bij velden met gezamenlijk minder dan 7 inschrijvingen de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één gecombineerde heat.
 4. Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype. Bij NK-velden kan dit echter niet altijd worden gegarandeerd.

Hosting door Interstroom

Webdesign door Studio Loupe