VBWJ

Laatste nieuws

‘Introductiecursus Junioren roeien’

De Amstel, De Hoop, RIC en Willem-III bieden dezelfde cursus van 8 lessen aan en organiseren dit samen met studenten en juniorencoaches. www.ikwilroeien.amsterdam

Okeanos Juniorendag – verslag.

Crazy 22 bij RIC – verslag

Jeugdroeikamp RIC – verslag

Meer projecten

Lees hier meer over de projecten >

Aanvraag doen?

Organiseert u een watersportactiviteit met kinderen en/of jongeren, of bent u dat van plan? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een subsidie van VWBJ fonds.

De VWBJ commissie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Een eventuele aanvraag dient minimaal een week voor de vergadering in ons bezit te zijn.

Gebruik het Formulier VBWJ aanvraag subsidie

U kunt deze sturen naar breedteroeien@amsterdamscheroeibond.nl

Doelstelling van het VBWJ fonds

Van oudsher is de doelstelling van het fonds als volgt omschreven: het doel van het VBWJ fonds is het aanmoedigen en bevorderen van de watersport in de ruimste zin voor jeugd en jongeren die als regel de twintigjarige leeftijd niet bereikt hebben en nog geen zelfstandige positie in de samenleving bekleden. Het VBWJ fonds is inmiddels gefuseerd met de Amsterdamsche Roeibond waarmee de Amsterdamsche Roeibond verantwoordelijk is geworden voor het beheer van het fonds en de toekenningen daaruit. Aanvragen kunnen worden ingediend door verenigingen die lid zijn van de Amsterdamsche Roeibond.

Het bestuur van de ARB overlegt jaarlijks met de voltallige VBWJ-commissie om de aanvragen van het afgelopen jaar te evalueren en vooral ook te anticiperen op de toekomst. Wij willen meer proactief handelen om onze ondersteuning ook inhoudelijk beter te besteden. Dit jaar zullen de reglementen hierop worden aangepast.

Verder is de samenwerking met de KNRB verstevigd om jeugdroeien te promoten en te laten groeien. De VBWJ heeft een bijeenkomst met jeugdcommissarissen van de ARB-verenigingen georganiseerd en kennis gedeeld met de KNRB. Tijdens de JeugdHead/ TweeHead zullen wij vragenlijsten laten circuleren waarop jeugdleden hun roeiwensen kunnen aangeven.


Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom