Jeugdfonds-ARB (VBWJ)

Introductiecursus Junioren roeien in Amsterdam’

De Amstel, De Hoop, RIC en Willem-III bieden dezelfde cursus van 8 lessen aan en organiseren dit samen met studenten en juniorencoaches. Om je op te geven, klik hier.

Ondersteuning jeugdfonds-ARB (VBWJ) 2023

De Hoop LUSTRUM JEUGDDAG 7 juni 2023

Om ons 35e lustrum te vieren zag het zag het vlot van onze vereniging er op woensdag 7 juni wat anders uit dan normaal. In totaal waren er 67 jeugdroeiers, hun instructeurs, hoofdcoach, jeugdcommissaris en een aantal vrijwilligers. Het was prachtig weer! De jeugdleden van De Hoop en roeimaatjes van andere roeiverenigingen konden deze woensdag in plaats van roeien hun energie kwijt op een enorm opblaasbaar waterpark, een bungee-SUPbaan en een behendigheidsparcours. Ook waren er ergometerwedstrijdjes op het vlot, kon er worden gezeild op de Amstel in een polyvalk, gelounged op zitzakken, gedobberd op door de voorzitter opgeblazen opblaasdieren en gezwommen in de Amstel. Maar vooral waren er heel veel blije mensen. De opkomst van jeugdleden en hun introducés was enorm en zorgde voor veel gezelligheid. Rond 18:30 konden de jeugdleden gratis avondeten bij Lots en na een spannende prijsuitreiking (die vanwege de vele prijzen niet echt heel spannend was), gingen er veel jeugdleden naar huis met prijzen zoals gesponsorde Roeigoedbekers, lustrumbidons en -petjes en 10-13-sleutels.

Dankzij de subsidie van het Jeugdfonds van de Amsterdamse Roeibond was het een zeer geslaagde middag en avond.

Thomas en Lucas Wesdorp,

Lustrumcommissie De Hoop

2021: Okeanos Juniorendag – verslag.

2021: Crazy 22 bij RIC – verslag

2021Jeugdroeikamp RIC – verslag

Subsidies van het JeugdfondsARB (VBWJ) 2000-2020

 

Aanvraag doen?

Organiseert u een watersportactiviteit met kinderen en/of jongeren, of bent u dat van plan? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een subsidie van het Jeugdfonds-ARB (VWBJ).

De commissie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Een eventuele aanvraag dient minimaal een week voor de vergadering in ons bezit te zijn.

Gebruik het Formulier VBWJ aanvraag subsidie

U kunt deze sturen naar breedteroeien@amsterdamscheroeibond.nl

Doelstelling van het jeugdfonds-ARB (VBWJ)

Van oudsher is de doelstelling van het fonds als volgt omschreven: het doel van het VBWJ fonds is het aanmoedigen en bevorderen van de watersport in de ruimste zin voor jeugd en jongeren die als regel de twintigjarige leeftijd niet bereikt hebben en nog geen zelfstandige positie in de samenleving bekleden. Het VBWJ fonds is inmiddels gefuseerd met de Amsterdamsche Roeibond waarmee de Amsterdamsche Roeibond verantwoordelijk is geworden voor het beheer van het fonds en de toekenningen daaruit. Aanvragen kunnen worden ingediend door verenigingen die lid zijn van de Amsterdamsche Roeibond.

Het bestuur van de ARB overlegt jaarlijks met de voltallige VBWJ-commissie om de aanvragen van het afgelopen jaar te evalueren en vooral ook te anticiperen op de toekomst. Wij willen meer proactief handelen om onze ondersteuning ook inhoudelijk beter te besteden. In 2023 zijn de toekenningen voor activiteiten voor de jeugd zo veel mogelijk gestandaardiseerd.

Verder is de samenwerking met de KNRB verstevigd om jeugdroeien te promoten en te laten groeien. De VBWJ heeft een bijeenkomst met jeugdcommissarissen van de ARB-verenigingen georganiseerd en kennis gedeeld met de KNRB. Tijdens de JeugdHead/ TweeHead zullen wij vragenlijsten laten circuleren waarop jeugdleden hun roeiwensen kunnen aangeven.


Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom