Subsidie aanvragen

VBWJ-Fonds wordt ARB-jeugdfonds (VBWJ) en standaardiseert

 

Inleiding

Ben je lid van de ARB en ga je een sportactiviteit voor de jeugd organiseren? Denk dan aan het Jeugdfonds VBWJ.

Het Jeugdfonds van de ARB -voorheen de vereniging ter bevordering van watersport onder jongeren/VBWJ-kent namelijk subsidies toe.

Waarom

Het doel van het Jeugdfonds is om een financiële impuls te geven aan de organisatie van meer jeugdactiviteiten (10-18 jaar). Denk hierbij aan werving, wedstrijden, competities, schoolroeien, roeikampen, cursussen, spelmiddagen of toertochten.

Wijze

U kunt op onderstaande link klikken om het formulier te downloaden.

Formulier voor aanvraag financiële bijdrage VBWJ fonds

Stuur hiervoor een mail naar breedteroeien@amsterdamscheroeibond.nl met uitleg over de te organiseren activiteit. Voor wie wordt het georganiseerd, waar wordt een bijdrage voor gevraagd en met wie kan hierover contact worden opgenomen

Wens

De commissie van het Jeugdfonds hoopt zo meer jeugdroeiers te boeien en binden zodat het aantal jonge roeiers zal toenemen en het aanbod rondom jeugdroeien zal verbreden.

Eenvoudig

De bijdrage is gestandaardiseerd per activiteit. Voor een 1-daags evenement € 15 per deelnemer, voor een meerdaags evenement € 25 per deelnemer. Staat de activiteit open voor leden van een andere vereniging of voor niet-leden dan komt er € 5 bij per deelnemer bij. Het wordt dan respectievelijk € 20 en € 30 per deelnemer. Er is wel een maximum aan de totale bijdrage van de aanvraag namelijk voor 1-daags evenement € 750, voor een meerdaags evenement € 1.000.

 

De commissie hoopt op veel aanvragen voor het komend jaar.


Voorwaarden Subsidie

De onderstaande voorwaarden voor het verkrijgen van een financiële bijdrage zijn door de commissie Jeugdfonds_ARB  (VBWJ) opgesteld. Ieder verzoek tot financiële bijdrage moet voldoen aan deze voorwaarden. Alle voorstellen zullen door de commissie in behandeling worden genomen maar voorstellen die voldoen aan alle eisen hebben een grotere kans (gedeeltelijk) te worden gehonoreerd.

Inhoudelijke criteria

  • Een bijdrage uit het VBWJ fonds is alleen voor projecten en niet voor individuen.
  • Het project moet zich richten op het bevorderen van de watersport.
  • Het project moet zich richten op de jeugd en bij voorkeur in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar.
  • De gelden mogen niet besteed worden aan materiaal. Dit moet duidelijk blijken uit de begroting.
  • Het project moet zich richten op de gehele breedte van de roei- en watersport. De ondersteuning van alleen wedstrijdsport in een project is uitgesloten.

Financiële criteria + verantwoording

  • Het projectvoorstel wordt schriftelijk gedaan door middel van het aanvraagformulier dat via de website te downloaden is. Ingevulde formulieren kunnen worden toegestuurd naar breedteroeien@amsterdamscheroeibond.nl
  • Het projectvoorstel moet voorzien zijn van een overzichtelijke begroting. Deze begroting moet inzicht geven in de verdeling van de gelden.
  • De aanvrager ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een positieve toekenning kunnen hierin aanvullende voorwaarden opgenomen zijn.
  • Na afloop van de activiteit dient een verslag met een overzicht van de financiën te worden ingeleverd bij de commissie VBWJ. In dit verslag moet verantwoord worden waar de ontvangen gelden aan zijn besteed.
  • Na toekenning van het projectvoorstel wordt de helft van het toegekende bedrag overgemaakt. Na ontvangst van de verantwoording wordt, als aan alle voorwaarden is voldaan, het resterende bedrag overgemaakt.

Overige Zaken

De commissie VBWJ vergadert vier tot vijf keer per jaar. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen als zij minimaal een week voor de vergaderdatum bij de commissie VBWJ binnen zijn.


Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom