Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen?

De aanvraagprocedure voor financiële ondersteuning vanuit het VBWJ fonds is eenvoudig.

Heeft u een leuk, innovatief, origineel project wat zich richt op jeugd-junioren binnen de watersport?

Vul het  het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en stuur dit in.

Het ingevulde aanvraagformulier kan per mail toegestuurd worden aan de VBWJ-commissie onder emailadres breedtesport@amsterdamscheroeibond.nl

U kunt op onderstaande link klikken om het formulier te downloaden.

Formulier voor aanvraag financiële bijdrage VBWJ fonds


Voorwaarden Subsidie

De onderstaande voorwaarden voor het verkrijgen van een financiële bijdrage zijn door de commissie VBWJ opgesteld. Ieder verzoek tot financiële bijdrage moet voldoen aan deze voorwaarden. Alle voorstellen zullen door de commissie in behandeling worden genomen maar voorstellen die voldoen aan alle eisen hebben een grotere kans (gedeeltelijk) te worden gehonoreerd.

Inhoudelijke criteria

  • Een bijdrage uit het VBWJ fonds is alleen voor projecten en niet voor individuen.
  • Het project moet zich richten op het bevorderen van de watersport.
  • Het project moet zich richten op de jeugd en bij voorkeur in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar.
  • De gelden mogen niet besteed worden aan materiaal. Dit moet duidelijk blijken uit de begroting.
  • Het project moet zich richten op de gehele breedte van de roei- en watersport. De ondersteuning van alleen wedstrijdsport in een project is uitgesloten.

Financiële criteria + verantwoording

  • Het projectvoorstel wordt schriftelijk gedaan door middel van het aanvraagformulier dat via de website te downloaden is. Ingevulde formulieren kunnen worden toegestuurd naar breedteroeien@amsterdamscheroeibond.nl
  • Het projectvoorstel moet voorzien zijn van een overzichtelijke begroting. Deze begroting moet inzicht geven in de verdeling van de gelden.
  • De aanvrager ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een positieve toekenning kunnen hierin aanvullende voorwaarden opgenomen zijn.
  • Na afloop van de activiteit dient een verslag met een overzicht van de financiën te worden ingeleverd bij de commissie VBWJ. In dit verslag moet verantwoord worden waar de ontvangen gelden aan zijn besteed.
  • Na toekenning van het projectvoorstel wordt de helft van het toegekende bedrag overgemaakt. Na ontvangst van de verantwoording wordt, als aan alle voorwaarden is voldaan, het resterende bedrag overgemaakt.

Overige Zaken

De commissie VBWJ vergadert vier tot vijf keer per jaar. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen als zij minimaal een week voor de vergaderdatum bij de commissie VBWJ binnen zijn.


Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom