Fairness

Fairness protocol ARB 2018

22 april 2018, versie 1.3

Uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport is zijn deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen.

Dit protocol beschrijft hoe de organisatie van ARB Bosbaanwedstrijden de veiligheid en eerlijkheid bevordert. Dit protocol stelt vast dat de wedstrijdleiding zich zal laten ondersteunen door een Fairnesscommissie met als doel om naar haar beste kunnen alle deelnemers van de ARB Bosbaanwedstrijden te voorzien in een veilige en eerlijke wedstrijd.

De Fairnesscommissie zal bestaan uit ervaren (oud) roeiers, coaches en/of wedstrijdorganisatoren welke voor- en gedurende het evenement de omstandigheden op de baan in de gaten zullen houden en de wedstrijdleiding zullen adviseren in de eventueel noodzakelijke stappen om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te houden.

De algemene regels voor veiligheid en eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 32.9 RvR de praktische uitwerking ervan.

Maatregelen

Het Hoofd van de Jury kan samen met de Wedstrijdleiding op advies van de Fairnesscommissie besluiten tot een of meer van de volgende maatregelen:

 • Banen tot verboden gebied verklaren
 • Gebruik van banen 0-5 of 2-7;
 • Start op een eerder of later tijdstip;
 • In geval er 4 banen beschikbaar zijn met gelijke kansen: varen over een 4-ploegen baan. Hierbij wijzigen de promotiecodes.
 • Als time trial per finale-ronde;
 • Als time trial per race (promotie systeem blijft gehandhaafd).
 • Als time trial per veld, geroeid op 1 wedstrijdbaan;
 • Ronde gaat niet door. De volgende ronde wordt ingedeeld op basis van de uitslag van de laatst verroeide ronde (plaats en/of geroeide tijd).
 • Veld gaat niet door. Indien mogelijk wordt de uitslag vastgesteld op basis van de laatst verroeide ronde.

Communicatie

Er zijn enkele vaste communicatiemomenten vastgesteld waarbij op de website zal worden geïnformeerd over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Wanneer aanleiding is aan te nemen dat er bijzondere omstandigheden zullen ontstaan waarvoor maatregelen, relevant voor de roeiers, moeten worden genomen zullen extra momenten worden aangekondigd.

De vaste momenten zijn:

 • Woensdag 22:00
 • Donderdag 22:00
 • Vrijdag 20:00
 • Zaterdag 20:00

Tijdens de wedstrijd zal er gecommuniceerd worden rondom de eerste start (8.00 uur) en een uur voor de eerste start van het middagblok (omstreeks 13.00 uur).

De basisinformatie die gedeeld zal worden:

 • Groen: Er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst.
 • Geel: Er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd, kijk op de website voor meer informatie.
 • Rood: Alles is afgelast (per dagdeel).

Aanvullende communicatie bij veranderingen als gevolg van fairness of veiligheid vindt plaats via de website van de ARB, de TimeTeam Livetracker, schermen langs de baan en via de omroep.

Hosting door Interstroom

Webdesign door Studio Loupe