Fairness

Fairness protocol ARB 2024

8 april 2024, versie 1.0

Uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport is zijn deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen. De algemene regels voor veiligheid en eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 33.9 RvR de praktische uitwerking ervan.

Fairnesscommissie

Dit protocol beschrijft hoe de organisatie van ARB Bosbaanwedstrijden de veiligheid en eerlijkheid bevordert. De wedstrijdleiding zal zich laten ondersteunen door een fairnesscommissie met als doel om naar haar beste kunnen alle deelnemers van de ARB Bosbaanwedstrijden te voorzien in een veilige en eerlijke wedstrijd.

De fairnesscommissie bestaande uit (oud) roeiers, coaches en/of wedstrijd-organisatoren monitort de weersomstandigheden voorafgaand en tijdens de wedstrijden. Deze informatie wordt gecombineerd met waarnemingen langs de baan. Met in achtneming hiervan alsmede de beschikbare historische en feitelijke statistiek van de uitslagen waaronder het programma van Time Team, wordt de eerlijkheid van de baan beoordeeld en de ontwikkeling ervan voorspeld.

Maatregelen

Het hoofd van de jury kan samen met de wedstrijdleiding al dan niet op advies van de fairnesscommissie besluiten tot een of meer van de volgende maatregelen:

Bij voorwedstrijden of directe finale

 1. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 0-5 of 2-7)
 2. Banen tot verboden gebied verklaren
 3. Start op een eerder of later tijdstip
 4. In geval er 4 banen beschikbaar zijn met gelijke kansen: voorwedstrijden van toernooi varen over een 4-ploegen baan; hierbij wijzigen de promotiecodes
 5. Als time trial per veld, geroeid op 1 wedstrijdbaan
 6. Als time trial per race, geroeid op 1 wedstrijdbaan (promotiesysteem blijft gehandhaafd)
 7. Het veld niet door laten gaan, er zal dan geen uitslag zijn

Bij finales

 1. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 0-5 of 2-7)
 2. Banen tot verboden gebied verklaren
 3. Start op een eerder of later tijdstip
 4. In geval er 4 banen beschikbaar zijn met gelijke kansen: finale van toernooi varen over een 4-ploegen baan, hierbij wijzigen de promotiecodes
 5. Boei indeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (snelste ploegen loten voor snelste banen; waaiervorm)
 6. Time trial per finale-ronde, geroeid op 1 wedstrijdbaan
 7. Ronde gaat niet door. Indien mogelijk wordt de uitslag vastgesteld op basis van de laatst verroeide ronde

Besluitvorming: hoofd van de jury, na overleg met wedstrijdleider met betrekking tot haalbaarheid in het tijdschema. Wedstrijdleider stelt eventuele nieuwe starttijden vast.

Ex aequo

De ex aequo norm voor de time trails is 0,20 seconden. De consequentie van ex-aequo is:

 • Bij voorwedstrijden, op de grens van herkansing/(halve) finale en niet door: De snelste ploeg (gemeten in 0,01 sec) gaat door naar de volgende ronde. Indien geen verschil op 0,01 sec dan wordt er geloot.
 • Overige races: Beide ploegen krijgen dezelfde plaats; in geval van een eerste plaats betekent dit dat twee ploegen een blik krijgen. De opvolgende plaats wordt overgeslagen.

Communicatie

Er zijn enkele vaste communicatiemomenten vastgesteld waarbij op de website zal worden geïnformeerd over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Wanneer aanleiding is aan te nemen dat er bijzondere omstandigheden zullen ontstaan waarvoor maatregelen, relevant voor de roeiers, moeten worden genomen zullen extra momenten worden aangekondigd.

De vaste momenten zijn:

 • Woensdag 22:00
 • Donderdag 22:00
 • Vrijdag 22:00
 • Zaterdag 22:00

Tijdens de wedstrijd zal er gecommuniceerd worden rondom de eerste start (8.00 uur) en een uur voor de eerste start van het middagblok (omstreeks 13.00 uur).

De basisinformatie die gedeeld zal worden:

Groen Er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst.
Geel Er kunnen mogelijk bijzonderheden ontstaan. De situatie wordt intensief gemonitord. Er kunnen maatregelen volgen.
Oranje Er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd, kijk op de website voor meer informatie.
Rood Alles is afgelast (per dagdeel).

Aanvullende communicatie bij veranderingen als gevolg van fairness of veiligheid vindt plaats via de website van de ARB Bosbaanwedstrijden, de TimeTeam Livetracker, schermen langs de baan en via de omroep.


Webdesign door Studio Loupe | Hosting door Interstroom